Integritetspolicy

Integritetspolicy

Eatable ("vi", "vår" eller "oss") har åtagit sig att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur din personliga information samlas in, används och avslöjas av Eatable.
Denna integritetspolicy gäller vår webbplats och dess associerade underdomäner ("tjänst") tillsammans med vår applikation, Eatable. Genom att få tillgång till eller använda vår tjänst intygar du att du har läst, förstått och samtycker till vår insamling, lagring, användning och avslöjande av din personliga information enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy och våra användarvillkor.

Definitioner och nyckelbegrepp

Varje gång någon av nedanstående termer används i denna integritetspolicy, definieras de strikt som:

 • Cookie: liten mängd data som genereras av en webbplats och sparas av din webbläsare. Den används för att identifiera din webbläsare, tillhandahålla analyser, komma ihåg information om dig som dina språkinställningar eller inloggningsinformation.
 • Företag: när denna policy nämner "Företag", "vi", "oss" eller "vår" avser det Eatable AB, (Sveavägen 105, 113 50 Stockholm) som ansvarar för din information enligt denna Integritetspolicy.
 • Land: där Eatable eller ägarna/grundarna av Eatable är baserade, i detta fall Sverige
 • Kund: hänvisar till företaget, organisationen eller personen som registrerar sig för att använda Eatable Service för att hantera relationerna med dina konsumenter eller tjänst-användare.
 • Enhet: vilken internetansluten enhet som helst som en telefon, surfplatta, dator eller någon annan enhet som kan användas för att besöka Eatable och använda tjänsterna.
 • IP-adress: Varje enhet som är ansluten till Internet tilldelas ett nummer som kallas en IP-adress (Internet Protocol). Dessa nummer tilldelas vanligtvis i geografiska block. En IP-adress kan ofta användas för att identifiera platsen från vilken en enhet ansluter till Internet.
 • Personal: avser de individer som är anställda av Eatable eller har kontrakt för att utföra en tjänst på uppdrag av en av parterna
 • Personuppgifter: all information som direkt, indirekt eller i samband med annan information – inklusive ett personligt identifikationsnummer – möjliggör identifiering eller identifierbarhet av en fysisk person.
 • Tjänst: hänvisar till tjänsten som tillhandahålls av Eatable enligt beskrivningen i de relativa villkoren (om tillgänglig) och på denna plattform.
 • Tredjepartstjänst: syftar på annonsörer, tävlingssponsorer, marknadsförings- och marknadsföringspartners och andra som tillhandahåller vårt innehåll eller vars produkter eller tjänster vi tror kan intressera dig.
 • Webbplats: Eatable."s" sajt, som kan nås via denna URL: eatable.se
 • Du: en person eller enhet som är registrerad hos Eatable för att använda tjänsterna.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in information från dig när du besöker vår webbplats, registrerar dig på vår webbplats, gör en beställning, prenumererar på vårt nyhetsbrev, svarar på en enkät eller fyller i ett formulär.

 • Namn / Användarnamn
 • Telefonnummer
 • Mejladresser
 • Postadresser
 • Jobb-titlar
  Vi samlar också in information från mobila enheter för en bättre användarupplevelse, även om dessa funktioner är helt valfria:

Hur använder vi informationen vi samlar in?

All information vi samlar in från dig kan användas på något av följande sätt:

 • För att anpassa din upplevelse (din information hjälper oss att bättre svara på dina individuella behov)
 • För att förbättra vår webbplats (vi strävar ständigt efter att förbättra våra webbplatserbjudanden baserat på den information och feedback vi får från dig)
 • För att förbättra kundservice (din information hjälper oss att mer effektivt svara på dina kundserviceförfrågningar och supportbehov)
 • För att behandla transaktioner
 • För att administrera en tävling, marknadsföring, undersökning eller annan webbplatsfunktion
 • För att skicka regelbundna e-postmeddelande

När använder Eatable slutanvändarinformation från tredje part?

Eatable kommer att samla in slutanvändardata som är nödvändiga för att tillhandahålla Eatable-tjänsterna till våra kunder.
‘Slutanvändare kan frivilligt förse oss med information som de har gjort tillgänglig på webbplatser för sociala medier. Om du förser oss med sådan information kan vi samla in allmänt tillgänglig information från de sociala mediers webbplatser som du har angett. Du kan kontrollera hur mycket av din information som webbplatser för sociala medier offentliggör genom att besöka dessa webbplatser och ändra dina sekretessinställningar.

När använder Eatable kundinformation från tredje part?

Vi får viss information från tredje part när du kontaktar oss. Till exempel, när du skickar din e-postadress till oss för att visa intresse för att bli en Eatable-kund, får vi information från en tredje part som tillhandahåller automatiska bedrägeriupptäckningstjänster till Eatable. Vi samlar också ibland in information som görs allmänt tillgänglig på sociala mediers webbplatser. Du kan kontrollera hur mycket av din information som webbplatser för sociala medier offentliggör genom att besöka dessa webbplatser och ändra dina sekretessinställningar.

Delar vi informationen vi samlar in med tredje part?

Vi kan komma att dela informationen som vi samlar in, både personlig och icke-personlig, med tredje part som annonsörer, tävlingssponsorer, marknadsförings- och marknadsföringspartners och andra som tillhandahåller vårt innehåll eller vars produkter eller tjänster vi tror kan intressera dig. Vi kan också dela den med våra nuvarande och framtida anslutna företag och affärspartners, och om vi är involverade i en fusion, försäljning av tillgångar eller annan omorganisation av verksamheten kan vi också dela eller överföra din personliga och icke-personliga information till våra efterträdare i intresse.


Vi kan anlita betrodda tredje parts tjänsteleverantörer för att utföra funktioner och tillhandahålla tjänster till oss, såsom värd och underhåll av våra servrar och webbplatsen, databaslagring och hantering, e-posthantering, lagringsmarknadsföring, kreditkortshantering, kundservice och fullgörande av beställningar för produkter och tjänster som du kan köpa via webbplatsen. Vi kommer sannolikt att dela din personliga information, och eventuellt viss icke-personlig information, med dessa tredje parter för att de ska kunna utföra dessa tjänster åt oss och för dig.

Vi kan komma att dela delar av vår loggfilsdata, inklusive IP-adresser, för analysändamål med tredje part som webbanalyspartner, applikationsutvecklare och annonsnätverk. Om din IP-adress delas kan den användas för att uppskatta allmän plats och annan teknik såsom anslutningshastighet, om du har besökt webbplatsen på en delad plats och vilken typ av enhet som används för att besöka webbplatsen. De kan samla information om vår annonsering och vad du ser på webbplatsen och sedan tillhandahålla revision, forskning och rapportering för oss och våra annonsörer.

Vi kan också avslöja personlig och icke-personlig information om dig till myndigheter eller brottsbekämpande tjänstemän eller privata parter som vi, efter eget gottfinnande, anser nödvändigt eller lämpligt för att svara på anspråk, juridisk process (inklusive stämningar), för att skydda våra rättigheter och intressen eller tredje parts, allmänhetens eller någon persons säkerhet, för att förhindra eller stoppa all olaglig, oetisk eller laglig aktivitet, eller för att på annat sätt följa tillämpliga domstolsbeslut, lagar, regler och förordningar.

Var och när samlas information in från kunder och slutanvändare

Eatable kommer att samla in personlig information som du skickar till oss. Vi kan också få personlig information om dig från tredje part enligt beskrivningen ovan.

Hur använder vi din e-postadress?

Genom att skicka in din e-postadress på denna webbplats samtycker du till att ta emot e-postmeddelanden från oss. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i någon av dessa e-postlistor genom att klicka på avregistreringslänken eller annat avregistreringsalternativ som ingår i respektive e-postmeddelande. Vi skickar bara e-postmeddelanden till personer som har gett oss tillstånd att kontakta dem, antingen direkt eller via en tredje part. Vi skickar inte oönskade kommersiella e-postmeddelanden, eftersom vi hatar skräppost lika mycket som du gör. Genom att skicka in din e-postadress samtycker du också till att tillåta oss att använda din e-postadress för målgruppsinriktning på webbplatser som Facebook, där vi visar anpassad reklam för specifika personer som har valt att ta emot kommunikation från oss. E-postadresser som endast skickas via beställningssidan kommer att användas i det enda syftet att skicka dig information och uppdateringar som rör din beställning. Om du däremot har lämnat samma e-postmeddelande till oss via en annan metod, kan vi använda den för något av de syften som anges i denna policy. Obs: Om du vid något tillfälle vill avbryta prenumerationen från att ta emot framtida e-postmeddelanden, inkluderar vi detaljerade instruktioner för att avsluta prenumerationen längst ned i varje e-postmeddelande

Hur länge sparar vi din information?

Vi behåller din information endast så länge vi behöver den för att tillhandahålla Eatable till dig och uppfylla de syften som beskrivs i denna policy. Detta är också fallet för alla som vi delar din information med och som utför tjänster för vår räkning. När vi inte längre behöver använda din information och vi inte behöver behålla den för att följa våra juridiska eller regulatoriska skyldigheter, tar vi antingen bort den från våra system eller avidentifierar den så att vi inte längre kan identifiera dig.

Hur skyddar vi din information?

Vi implementerar en mängd olika säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten för din personliga information när du gör en beställning eller anger, skickar eller kommer åt din personliga information. Vi erbjuder användning av en säker server. All tillhandahållen känslig information/kreditinformation överförs via Secure Socket Layer-teknik (SSL) och krypteras sedan in i vår databas för leverantörer av betalningsgateways endast för att vara tillgänglig för dem som är auktoriserade med särskilda åtkomsträttigheter till sådana system, och måste hålla informationen konfidentiell. Efter en transaktion sparas aldrig din privata information (kreditkort, personnummer, ekonomi etc.). Vi kan dock inte garantera eller garantera den absoluta säkerheten för all information som du överför till Eatable eller garantera att din information på tjänsten inte kan nås, avslöjas, ändras eller förstöras genom ett brott mot någon av våra fysiska, tekniska eller administrativa skyddsåtgärder.

Kan min information överföras till andra länder?

Eatable är inkorporerat i Sverige. Information som samlas in via vår webbplats, genom direkta interaktioner med dig eller från användning av våra hjälptjänster kan överföras från tid till annan till våra kontor eller personal, eller till tredje part, som finns över hela världen, och kan ses och lagras var som helst i världen, inklusive länder som kanske inte har lagar av allmän tillämplighet som reglerar användning och överföring av sådan data. I den utsträckning som tillämplig lag tillåter, genom att använda något av ovanstående, samtycker du frivilligt till gränsöverskridande överföring och hosting av sådan information.

Är informationen som samlas in via Eatable Service säker?

Vi vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda din informations säkerhet. Vi har fysiska, elektroniska och administrativa rutiner för att hjälpa till att skydda, förhindra obehörig åtkomst, upprätthålla datasäkerhet och korrekt använda din information. Men varken människor eller säkerhetssystem är idiotsäkra, inklusive krypteringssystem. Dessutom kan människor begå avsiktliga brott, göra misstag eller misslyckas med att följa policyer. Därför, även om vi gör rimliga ansträngningar för att skydda din personliga information, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet. Om tillämplig lag ålägger någon icke-diskriminerande skyldighet att skydda din personliga information, samtycker du till att avsiktligt förseelse kommer att vara de standarder som används för att mäta vår efterlevnad av den skyldigheten.

Kan jag uppdatera eller korrigera min information?

Rättigheterna du har att begära uppdateringar eller korrigeringar av informationen Eatable samlar in beror på din relation med Eatable. Personal kan uppdatera eller korrigera sin information enligt vår interna anställningspolicy.

Kunder har rätt att begära begränsning av viss användning och utlämnande av personligt identifierbar information enligt följande. Du kan kontakta oss för att (1) uppdatera eller korrigera din personligt identifierbara information, (2) ändra dina preferenser med avseende på kommunikation och annan information som du får från oss, eller (3) radera den personligt identifierbara informationen om dig på vår system (med förbehåll för följande stycke), genom att avsluta ditt konto. Sådana uppdateringar, korrigeringar, ändringar och raderingar kommer inte att ha någon effekt på annan information som vi upprätthåller eller information som vi har lämnat till tredje part i enlighet med denna integritetspolicy före sådan uppdatering, korrigering, ändring eller radering. För att skydda din integritet och säkerhet kan vi vidta rimliga åtgärder (som att begära ett unikt lösenord) för att verifiera din identitet innan vi beviljar dig profilåtkomst eller gör korrigeringar. Du ansvarar för att alltid hålla hemligheten för ditt unika lösenord och kontoinformation.

Du bör vara medveten om att det inte är tekniskt möjligt att ta bort varje registrering av den information du har lämnat till oss från vårt system. Behovet av att säkerhetskopiera våra system för att skydda information från oavsiktlig förlust innebär att en kopia av din information kan finnas i en icke raderbar form som kommer att vara svår eller omöjlig för oss att hitta. Omedelbart efter att ha mottagit din förfrågan kommer all personlig information som lagras i databaser som vi aktivt använder, och andra lättsökbara medier att uppdateras, korrigeras, ändras eller raderas, beroende på vad som är lämpligt, så snart och i den utsträckning det är rimligt och tekniskt genomförbart.
Om du är en slutanvändare och vill uppdatera, ta bort eller ta emot all information vi har om dig kan du göra det genom att kontakta den organisation som du är kund till.

Personal

Om du är anställd på Eatable eller sökande, samlar vi in information som du frivilligt lämnar till oss. Vi använder informationen som samlas in för mänskliga resurser för att administrera förmåner till arbetare och granska sökande.
Du kan kontakta oss för att (1) uppdatera eller korrigera din information, (2) ändra dina preferenser med avseende på kommunikation och annan information du får från oss, eller (3) få ett register över den information vi har om dig. Sådana uppdateringar, korrigeringar, ändringar och raderingar kommer inte att ha någon effekt på annan information som vi upprätthåller eller information som vi har lämnat till tredje part i enlighet med denna integritetspolicy före sådan uppdatering, korrigering, ändring eller radering.

Försäljning av företag

Vi förbehåller oss rätten att överföra information till en tredje part i händelse av en försäljning, fusion eller annan överföring av alla eller i stort sett alla tillgångar hos Eatable eller något av dess företagsanslutna företag (enligt definitionen häri), eller den delen av Eatable eller något av dess företagsanknutna företag som tjänsten avser, eller i händelse av att vi avbryter vår verksamhet eller lämnar in en ansökan eller har lämnat in en ansökan mot oss i konkurs, rekonstruktion eller liknande förfarande, förutsatt att den tredje parten samtycker till att följa villkoren i denna integritetspolicy.

Anknytningar

Vi kan komma att avslöja information (inklusive personlig information) om dig till våra företagsfilialer. I denna integritetspolicy avser "Företagsfilial" varje person eller enhet som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med Eatable, oavsett om det är ägande eller annat. All information som relaterar till dig som vi tillhandahåller våra företagsfilialer kommer att behandlas av dessa företagsfilialer i enlighet med villkoren i denna sekretesspolicy.

Gällande lag

Denna integritetspolicy styrs av svensk lag exklusive dess lagkonfliktsregler. Du samtycker till domstolarnas exklusiva jurisdiktion i samband med varje åtgärd eller tvist som uppstår mellan parterna under eller i samband med denna integritetspolicy förutom de individer som kan ha rätt att göra anspråk enligt Privacy Shield eller det schweiziska-amerikanska ramverket.

Sveriges lagar, exklusive dess lagkonfliktsregler, ska styra detta avtal och din användning av webbplatsen. Din användning av webbplatsen kan också vara föremål för andra lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.
Genom att använda Eatable eller kontakta oss direkt, bekräftar du att du accepterar denna integritetspolicy. Om du inte godkänner denna integritetspolicy bör du inte använda vår webbplats eller använda våra tjänster. Fortsatt användning av webbplatsen, direkt engagemang med oss ​​eller efter publicering av ändringar i denna integritetspolicy som inte nämnvärt påverkar användningen eller avslöjandet av din personliga information kommer att innebära att du accepterar dessa ändringar.

Ditt samtycke

Vi har uppdaterat vår integritetspolicy för att ge dig fullständig insyn i vad som gäller när du besöker vår webbplats och hur den används. Genom att använda vår webbplats, registrera ett konto eller göra ett köp samtycker du härmed till vår integritetspolicy och godkänner dess villkor.

Länkar till andra webbplatser

Denna integritetspolicy gäller endast tjänsterna. Tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs eller kontrolleras av Eatable. Vi är inte ansvariga för innehållet, noggrannheten eller åsikterna som uttrycks på sådana webbplatser, och sådana webbplatser undersöks, övervakas eller kontrolleras inte av oss med avseende på riktighet eller fullständighet. Kom ihåg att när du använder en länk för att gå från tjänsterna till en annan webbplats, är vår sekretesspolicy inte längre i kraft. Din surfning och interaktion på någon annan webbplats, inklusive de som har en länk på vår plattform, är föremål för den webbplatsens egna regler och policyer. Sådana tredje parter kan använda sina egna cookies eller andra metoder för att samla in information om dig.

Cookies

Eatable använder "cookies" för att identifiera de områden på vår webbplats som du har besökt. En COOKIE är en liten bit data som lagras på din dator eller mobila enhet av din webbläsare. Vi använder cookies för att förbättra prestandan och funktionaliteten på vår webbplats men är inte väsentliga för deras användning. Men utan dessa cookies kan viss funktionalitet som videor bli otillgängliga eller så skulle du behöva ange dina inloggningsuppgifter varje gång du besöker webbplatsen eftersom vi inte skulle kunna komma ihåg att du hade loggat in tidigare. De flesta webbläsare kan ställas in för att inaktivera användningen av cookies. Men om du inaktiverar cookies kanske du inte kan komma åt funktionaliteten på vår webbplats korrekt eller alls. Vi placerar aldrig personligt identifierbar information i cookies.

Blockera och inaktivera kakor och liknande tekniker

Var du än befinner dig kan du också ställa in din webbläsare för att blockera Cookies och liknande tekniker, men den här åtgärden kan blockera våra viktiga Cookies och förhindra att vår webbplats fungerar korrekt, och du kanske inte kan utnyttja alla dess funktioner och tjänster fullt ut. Du bör också vara medveten om att du också kan förlora viss sparad information (t.ex. sparade inloggningsuppgifter, webbplatsinställningar) om du blockerar cookies i din webbläsare. Olika webbläsare gör olika kontroller tillgängliga för dig. Att inaktivera en cookie eller kategori av cookie tar inte bort cookien från din webbläsare, du måste göra detta själv från din webbläsare, du bör besöka din webbläsares hjälpmeny för mer information.

Remarketingtjänster

Vi använder remarketingtjänster. Vad är remarketing? Inom digital marknadsföring är remarketing (eller ominriktning) metoden att visa annonser över internet till personer som redan har besökt din webbplats. Det låter ditt företag verka som om de "följer" människor runt om på internet genom att visa annonser på de webbplatser och plattformar de använder mest.

Barns integritet

Vi samlar in information från barn under 13 år bara för att förbättra våra tjänster. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har försett oss med personuppgifter utan ditt tillstånd, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från någon under 13 år utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändringar av vår integritetspolicy

Vi kan ändra vår tjänst och våra policyer, och vi kan behöva göra ändringar i denna integritetspolicy så att de korrekt återspeglar våra tjänster och policyer. Om inte annat krävs enligt lag kommer vi att meddela dig (till exempel genom vår tjänst) innan vi gör ändringar i denna integritetspolicy och ger dig möjlighet att granska dem innan de träder i kraft. Sedan, om du fortsätter att använda tjänsten, kommer du att vara bunden av den uppdaterade integritetspolicyn. Om du inte vill godkänna denna eller någon uppdaterad integritetspolicy kan du ta bort ditt konto.

Tredjepartstjänster

Vi kan visa, inkludera eller göra tillgängligt innehåll från tredje part (inklusive data, information, applikationer och andra produkttjänster) eller tillhandahålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster ("tredjepartstjänster").
Du erkänner och samtycker till att Eatable inte ska ansvara för några tredjepartstjänster, inklusive deras riktighet, fullständighet, aktualitet, giltighet, upphovsrättsefterlevnad, laglighet, anständighet, kvalitet eller någon annan aspekt av dessa. Eatable tar inte på sig och ska inte ha något ansvar eller ansvar gentemot dig eller någon annan person eller enhet för Tredjepartstjänster.
Tredjepartstjänster och länkar till dessa tillhandahålls endast som en bekvämlighet för dig och du får tillgång till och använder dem helt på egen risk och i enlighet med sådana tredje parts villkor.

Facebook Pixel

Facebook pixel är ett analysverktyg som låter dig mäta effektiviteten av din annonsering genom att förstå de åtgärder som människor gör på din webbplats. Du kan använda pixeln för att: Se till att dina annonser visas för rätt personer. Facebook pixel kan samla in information från din enhet när du använder tjänsten. Facebook pixel samlar in information som hålls i enlighet med dess sekretesspolicy

Spårningstekniker

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra prestandan och funktionaliteten på vår webbplats men är inte väsentliga för deras användning. Men utan dessa cookies kan viss funktionalitet som videor bli otillgängliga eller så skulle du behöva ange dina inloggningsuppgifter varje gång du besöker webbplatsen eftersom vi inte skulle kunna komma ihåg att du hade loggat in tidigare.

Lokalt utrymme

Local Storage, ibland känd som DOM-lagring, förser webbappar med metoder och protokoll för att lagra data på klientsidan. Webblagring stöder beständig datalagring, liknande cookies men med en kraftigt utökad kapacitet och ingen information lagrad i HTTP-begärans huvud.

Information om den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi kan samla in och använda information från dig om du är från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), och i det här avsnittet av vår integritetspolicy kommer vi att förklara exakt hur och varför dessa uppgifter samlas in och hur vi behåller dessa uppgifter under skydd mot att replikeras eller användas på fel sätt.

Vad är GDPR?

GDPR är en EU-omfattande integritets- och dataskyddslag som reglerar hur EU-invånares data skyddas av företag och förbättrar kontrollen EU-invånarna har över sina personuppgifter.
GDPR är relevant för alla globalt verksamma företag och inte bara EU-baserade företag och EU-invånare. Våra kunders data är viktig oavsett var de befinner sig, det är därför vi har implementerat GDPR-kontroller som vår baslinjestandard för all vår verksamhet över hela världen.

Vad är personuppgifter?

Alla uppgifter som hänför sig till en identifierbar eller identifierad individ. GDPR täcker ett brett spektrum av information som skulle kunna användas på egen hand, eller i kombination med annan information, för att identifiera en person. Personuppgifter sträcker sig längre än en persons namn eller e-postadress. Några exempel inkluderar finansiell information, politiska åsikter, genetiska data, biometriska data, IP-adresser, fysisk address, sexuell läggning och etnicitet.

Dataskyddsprinciperna inkluderar krav som:

 • Personuppgifter som samlas in måste behandlas på ett rättvist, lagligt och öppet sätt och bör endast användas på ett sätt som en person rimligen kan förvänta sig.
 • Personuppgifter bör endast samlas in för att uppfylla ett specifikt syfte och de bör endast användas för det ändamålet. Organisationer måste ange varför de behöver personuppgifterna när de samlar in dem.
 • Personuppgifter bör inte lagras längre än nödvändigt för att uppfylla dess syfte.
 • Personer som omfattas av GDPR har rätt att få tillgång till sina egna personuppgifter. De kan också begära en kopia av sina uppgifter och att deras data uppdateras, raderas, begränsas eller flyttas till en annan organisation.

Varför är GDPR viktigt?

GDPR lägger till några nya krav på hur företag ska skydda individers personuppgifter som de samlar in och behandlar. Det ökar också insatserna för efterlevnad genom att öka efterlevnaden och utdöma högre böter för överträdelse. Utöver dessa fakta är det helt enkelt det rätta att göra. På Eatable är vi övertygade om att din datasekretess är mycket viktig och vi har redan fasta säkerhets- och integritets-praxis på plats som går utöver kraven i denna nya förordning.

Vi säljer inte personlig information om våra användare.

För mer information om dessa rättigheter, vänligen kontakta oss. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

 • Via E-post: info@eatable.se
 • Via denna länk: eatable.se